Knihy

Máslem dolů

Máslem dolů

Petr Šabach

ISBN: 978-80-7432-187-0

Zobrazení:
Šabach, Petr: Máslem dolů (in HN)
Autor článku: Pavel Mandys - 3. 6. 2012
recenze
50%
Petr Šabach je autorský i lidský typ, který je blízký české střední třídě, zejména pak svým vrstevníkům (je ročník 1951). Umí přesně zachytit její plebejství, odpor k autoritám a extrémům, tendenci k poklidnému životu mezi kamarády, kde nad ideologiemi, penězi, emocemi a módními trendy vítězí zdravý rozum.