Knihy

Čas smertochrystiv. Miraži 2077 roku

Čas smertochrystiv. Miraži 2077 roku

Jurij Ščerbak

ISBN: 978-966-2151-82-4

Zobrazení:
Ščerbak, Jurij: Čas smertochrystiv. Miraži 2077 roku
Autor článku: Ivan Jackanin - 8. 8. 2012
recenze
80%
Tento román napísal Jurij Ščerbak (1934) po tom, keď sa dvadsať rokov nevenoval umeleckej próze. Teraz, ako sám vraví, cíti sa viac spisovateľom než diplomatom. O čom je jeho najnovší román? Aj o tom, čo sa môže stať s krajinou, keď neakceptuje vieru a morálku.