Knihy

Šťastný muž

Šťastný muž

Arto Paasilinna

ISBN: 978-80-86026-78-7

Zobrazení:
Paasilinna, Arto: Šťastný muž
Autor článku: Lenka Fárová - 7. 9. 2012
recenze
70%
Arto Paasilinna vytvořil specifickou formu pikareskního románu s magickými prvky. Od poloviny 70. let s ní zaznamenává úspěchy u finských čtenářů i za hranicemi. V tomto jeho patrně nejrealističtějším románu se sice magických prvků nedočkáme, satiry a neuvěřitelných zvratů a shod okolností však ano.