Knihy

Úvod do vizuální kultury

Úvod do vizuální kultury

Nicholas Mirzoeff

ISBN: 978-80-200-1984-4

Zobrazení:
Mirzoeff, Nicholas: Úvod do vizuální kultury
Autor článku: Jan Lukavec - 3. 12. 2012
recenze
80%
Kniha je především rozhodnou obranou současné vizuality. Čtenář v ní najde četná témata: úvahy o „televizním vznešenu“ a o tom, jak španělské telenovely přispívají k formování latinskoamerické identity svých diváků, podnětný exkurs po proměnách mimozemských vetřelců ve filmu nebo pasáže o vztahu fotografie a smrti.