Knihy

Ilias

Ilias

Homér

ISBN: 978–80–200–1839–7

Zobrazení:
Homér: Ilias (in Listy fil.)
Autor článku: Radek Chlup - 21. 1. 2013
kritika překladu
Obhajovat Šrámkův překlad, svého času českými filology odmítnutý, dnes již na základní rovině není třeba. Skvělým způsobem tak učinil Petr Peňáz ve své recenzi na Šrámkovu Odysseiu.