Knihy

Bahijské kandomble

Bahijské kandomble

Roger Bastide

ISBN: 80-7203-494-4

Zobrazení:
Bastide, Roger: Bahijské kandomble
Autor článku: Lada Weissová - 24. 11. 2004
recenze
Poutavě přibližuje a vysvětluje průběh a smysl vlastního obřadu a prostřednictvím náboženského rituálu se snaží popsat a objasnit, co kandomble vypovídá o svých nositelích a jak se podílelo a podílí na kulturní a sociální podobě Brazílie.