Knihy

Adiós, Španělsko

Adiós, Španělsko

Lenka Reinerová

ISBN: 978-80-87260-25-8

Zobrazení:
Reinerová, Lenka: Adiós, Španělsko
Autor článku: Jitka Nešporová - 10. 2. 2013
recenze
70%
Adiós, Španělsko, poslední próza poslední pražské německy píšící spisovatelky, prozrazuje už svým titulem, kam poputují vzpomínky této pamětnice historických kotrmelců 20. století. Ve velmi intimním příběhu, v němž ožívají životní lásky, nám Lenka Reinerová předkládá pečlivou obhajobu svých humanistických ideálů.