Knihy

V mene otca

V mene otca

Vladimír Balla

ISBN: 978-80-81080-272

Zobrazení:
Balla: V mene otca
Autor článku: Dimana Ivanova - 17. 3. 2013
recenze
80%
Ballova novela V mene otca je krátke rozprávanie o rozpade rodiny, pokazenej morálke, nevere, osamotení a šialenstve.
Balla: V mene otca (in Dotyky)
Autor článku: Peter F. 'Rius Jílek - 24. 5. 2013
recenze
80%
Ballova novela V mene otca je stručným rozprávaním hlavnej postavy o vlastnom živote, ktorý trefne charakterizuje prázdny – do očí bijúci – priestor na stránkach medzi jednotlivými kapitolkami. Tieto biele miesta symbolizujú jeho banalitu, sú nepodstatnou, digresívnou časťou ústredného príbehu poskladaného zo spomienok na narušené rodinné vzťahy.