Knihy

Gjuka Begović

Gjuka Begović

Ivan Kozarac

ISBN: 978-80-905160-9-0

Zobrazení:
Kozarac, Ivan: Gjuka Begović
Autor článku: Jan M. Heller - 13. 5. 2013
recenze
Nakladatelství Runa pokračuje ve svém programu zpřístupňování prozaických děl z jihoslovanských literatur, a to jak současných, tak dnes již klasických. Mezi ty druhé jmenované v rámci edičních počinů Runy patří novela Gjuka Begović slavonského spisovatele Ivana Kozarce (1885–1910), vydaná posmrtně v roce 1911.