Knihy

Imagining the Balkans

Imagining the Balkans

Maria Todorova

ISBN: 978-0195387865

Zobrazení:
Todorova, Maria: Imagining the Balkans
Autor článku: Veronika Cosculluela - 7. 6. 2013
recenze
Českým prekladateľom literatúry faktu a vydavateľom unikne máloktoré dielo, ktoré si získalo pozitívne ohlasy vo svete, je preto prekvapujúce, že kniha Marie Todorovej Imagining the Balkans dosiaľ nemá svoj preklad v českom jazyku. Dielo tejto bulharsko-americkej historičky sa zaradilo, iba za 16 rokov od svojho prvého vydania, medzi povinnú literatúru všetkých, ktorých Balkán zaujíma a v odbore medzinárodných vzťahov je referenciou.