Knihy

Slovník novější literární teorie

Slovník novější literární teorie

Pavel Šidák

ISBN: 978-80-200-2048-2

Zobrazení:
Müller, Richard; Šidák, Pavel (eds.): Slovník novější literární...
Autor článku: Jan M. Heller - 23. 6. 2013
recenze
Český zájemce o současnou literární teorii se až do loňského roku nacházel v nezáviděníhodné situaci. Byl odkázán na zdroje vyznačující se různou mírou hodnověrnosti. Nyní vychází lexikografické dílo, které je u nás v několika ohledech výjimečné: je původní a shrnuje v relativní úplnosti vývoj literární teorie za posledních zhruba 60 let.
Müller, Richard; Šidák, Pavel (eds.): Slovník novější literární...
Autor článku: Pavel Šidák - 29. 6. 2013
ukázka
Kniha námi koncipovaná mapuje hledání a zkoušení nových přístupů a možností literární vědy samotné. Nejsme – i oproti starším slovníkům – vedeni snahou podat jeden závazný, „kodifikovaný“ význam či obsah daného hesla; mnohem spíše chceme čtenáři zprostředkovat trvající debatu nad těmito pojmy, naznačit cesty, kterými se uvažování o literatuře vede, a způsoby, jakými se střetává s uvažováním jak z jiných oborů, tak s oním základním, metodologickým promýšlením celého humanitněvědného paradigmatu.
Müller, Richard; Šidák, Pavel (eds.): Slovník novější literární...
Autor článku: Pavel Šidák - 29. 6. 2013
ukázka
Kniha námi koncipovaná mapuje hledání a zkoušení nových přístupů a možností literární vědy samotné. Nejsme – i oproti starším slovníkům – vedeni snahou podat jeden závazný, „kodifikovaný“ význam či obsah daného hesla; mnohem spíše chceme čtenáři zprostředkovat trvající debatu nad těmito pojmy, naznačit cesty, kterými se uvažování o literatuře vede, a způsoby, jakými se střetává s uvažováním jak z jiných oborů, tak s oním základním, metodologickým promýšlením celého humanitněvědného paradigmatu.