Knihy

An approach to the semiotics of the theatre

An approach to the semiotics of the theatre

Jiří Veltruský

ISBN: 978-80-210-5909-2

Zobrazení:
Veltruský, Jiří: An approach to the semiotics of the theatre
Autor článku: Tomáš Matras - 2. 7. 2013
recenze
90%
Když se začal masově prosazovat film, mnoho lidí mělo za to, že divadlo jednoho dne zmizí z povrchu zemského, podobně jako fotografie. Divadlo i fotografie žijí dál svým životem a lze obsáhle pojednávat o tom, co způsobilo životnost těchto uměleckých forem. Přestože je divadlo s námi už několik tisíc let, systematické zkoumání tohoto žánru je otázkou posledních několika staletí.