Knihy

Špacírkou přes čenich!

Špacírkou přes čenich!

Michal Šanda

ISBN: 978-80-7432-296-9

Zobrazení:
Šanda, Michal: Špacírkou přes čenich!
Autor článku: Petr Nagy - 22. 9. 2013
recenze
80%
Nejnovější kniha spisovatele Michala Šandy je antologie úryvků z celkem osmadvaceti knižních a časopiseckých titulů z autorovy osobní knihovny. Jak podotýká ve své krátké předmluvě, zcela záměrně dal přednost textům nebeletristickým, jež podle jeho názoru obecně lépe odolávají zubům času a dnes poskytují bezprostřední svědectví o době svého vzniku.