Knihy

Menší andělé

Menší andělé

Antoine Volodine

ISBN: 80-7185-771-8

Zobrazení:
Volodine, Antoine: Menší andělé 2
Autor článku: Mirka Ševčíková - 3. 2. 2006
ukázka
Nebe pražilo celý den. Žádný pták nebyl v dohledu, umořená louka mlčela, dokonce i mouchy měly sklon mizet.
Volodine, Antoine: Menší andělé 1
Autor článku: Mirka Ševčíková - 3. 2. 2006
ukázka
Naráty říkám stoprocentně post-exotickým textům, naráty říkám románovým momentkám, které zachycují určitou situaci, emoce, vzrušený střet paměti se skutečností, představivosti se vzpomínkou...
Volodine, Antoine: Menší andělé
Autor článku: Jovanka Šotolová - 3. 2. 2006
recenze
Volodine nás v knize Menší andělé uvádí do chmurné skutečnosti nedlouho před koncem světa, jeho katastrofická vize je ovšem báseň sama. Volodine si vytváří vlastní literární žánr, formu tzv. narátů, které jak sklíčka v kaleidoskopu skládají mozaiku jakéhosi „příběhu“, či spíše záznamu o stavu – světa?