Knihy

Dějiny legendárních zemí a míst

Dějiny legendárních zemí a míst

Umberto Eco

ISBN: 978-80-257-0908-5

Zobrazení:
Eco, Umberto: Dějiny legendárních zemí a míst (in LtN)
Autor článku: Jan Lukavec - 7. 11. 2013
recenze
90%
Eco má jistě pravdu, že vymyšlené krajiny, o kterých píše, se staly „pravdivou součástí reality světa našich představ“ a mají velmi reálnou sílu, jsou obdařeny mocí nadchnout, snít, dojmout, chtít objevovat, modlit se, pomáhat druhým, ale i chorobně utíkat od reality, či ji naopak od základu měnit a ve jménu zcela nového budoucího světa ničit a vraždit. Čím více si to budeme uvědomovat, tím lépe.
Eco, Umberto: Dějiny legendárních zemí a míst
Autor článku: Martina Siwek Macáková - 7. 11. 2013
recenze
80%
Během staletí se svět zaplnil bájnými místy a zeměmi, v jejichž existenci lidé věřili a někdy v ně věříme dodnes. Kdysi mohly skutečně existovat, jako legendární Atlantida, nebo také ne, ale víra v ně byla skutečná: řada dobrodruhů se vydala hledat např. říši královny ze Sáby. To, co je na těchto přeludech skutečné, odkrývá ve své nové knize Dějiny legendárních zemí a míst Umberto Eco.