Knihy

Bol lásky prodejné

Bol lásky prodejné

Alena Wagnerová

ISBN: 978-80-257-0829-3

Zobrazení:
Wagnerová, Alena: Bol lásky prodejné 1
Autor článku: Martina Siwek Macáková - 20. 11. 2013
recenze
90%
Při psaní knihy o proslulé baronce Sidonii Nádherné z Borutína, o které již vyšlo několik publikací, televizní dokument, a dokonce je jí věnována naučná stezka, Alena Wagnerová „objevila“ také jejího staršího bratra Johannese. Prostřednictvím knihy Bol lásky prodejné: ze života Johannese Nádherného a jeho milostných družek se baron dostává do širšího povědomí v souvislosti s nejstarším řemeslem - prostitucí.
Wagnerová, Alena: Bol lásky prodejné
Autor článku: Milena Lenderová - 20. 11. 2013
ukázka
90%
Při psaní knihy o proslulé baronce Sidonii Nádherné z Borutína, o které již vyšlo několik publikací, televizní dokument a dokonce je jí věnována naučná stezka, Alena Wagnerová „objevila“ také jejího staršího bratra Johannese.
Wagnerová, Alena: Bol lásky prodejné 2
Autor článku: Petr Nagy - 22. 11. 2013
recenze
80%
Je až obdivuhodné, kolik zajímavých informací dokázala Wagnerová vytěžit z poměrně strohých a místy nečitelných baronových zápisků a do jak poutavého a přitom sociologicky laděného vyprávění získané poznatky následně přetvořila.