Knihy

Analfabeta Negramotná

Analfabeta Negramotná

Ján Uličiansky

ISBN: 978-80-7252-432-7

Zobrazení:
Uličiansky, Ján: Analfabeta Negramotná
Autor článku: Milena Šubrtová - 26. 1. 2014
recenze
70%
Dětské knížky slovenského autora Jána Uličianského u nás v poslední době zdomácněly díky nakladatelství Práh. Pod výmluvným názvem Analfabeta Negramotná vydalo v překladu Jany Čeňkové rovněž půvabný příběh o vášnivé nečtenářce Bětce, která nedopatřením vstoupí do světa knih a za pomoci literárních postav vyřeší své osobní trápení.