Knihy

Škola moderného videnia

Škola moderného videnia

Iva Mojžišová

ISBN: 978-80-8150-010-7

Zobrazení:
Mojžišová, Iva: Škola moderného videnia (in Romboid)
Autor článku: Radoslav Passia - 19. 1. 2014
recenze
Škola umeleckých remesiel (ŠUR) bola prvou modernou vzdelávacou inštitúciou umeleckopriemyselného typu na Slovensku a jej aktivity mali vo svojich časoch širokú odozvu doma aj v zahraničí. Kniha I. Mojžišovej mapuje prípravy na vznik školy, jej praktické fungovanie, pedagogické postupy a jej myšlienkové dedičstvo.