Knihy

Baltasar a Blimunda

Baltasar a Blimunda

José Saramago

ISBN: 80-207-1109-0

Zobrazení:
Saramago, José: Baltasar a Blimunda 1
Autor článku: Daniel Nemrava - 21. 5. 2003
recenze
Udělení Nobelovy ceny za literaturu nejznámějšímu současnému portugalskému spisovateli José Saramagovi provázela v roce 1998 řada pochybovačných hlasů. Mnozí poukazovali na Saramagovo neoblomné komunistické přesvědčení, otevřenou podporu diktáturám i jeho cenzorskou minulost...
Saramago, José: Baltasar a Blimunda 2
Autor článku: Richard Olehla - 21. 5. 2003
recenze
V románu se přeneseme do Portugalska 18. století, kdy vládne král Jan V., díky neuvěřitelným příjmům z brazilských, afrických a indických kolonií nejbohatší vládce Evropy. Když se panovník od své rakouské manželky Marie Anny dlouho nemůže dočkat potomka, učiní slavnostní slib, že pokud k otěhotnění dojde, vystaví ve vesnici Mafra františkánskému řádu klášter...
Saramago, José: Baltasar a Blimunda 3
Autor článku: Silvie Špánková - 21. 5. 2003
recenze
Rozkvět umění a věd, horečnatá stavitelská činnost, zlato dovezené z Brazílie, války za udržení mocného zámořského impéria a autonomie portugalského království, procesy Svaté Inkvizice, ale i špína, hlad a nemoci v chudinských čtvrtích Lisabonu, takto bychom mohli co nejstručněji shrnout, jak asi v hrubých rysech vypadal portugalský barok, který se nám pokouší přiblížit José Saramago v románu Baltasar a Blimunda.
Saramago, José: Baltasar a Blimunda 1
Autor článku: Marie Havlíková - 17. 5. 2003
ukázka
Král Jan, pátý v pořadí stejného jména, půjde dnešní noci do komnaty své manželky, Marie Anny Josefy, kterážto přibyla do země před více než dvěma lety z Rakous, aby dala portugalské koruně infanty, dodnes však neotěhotněla.
Saramago, José: Baltasar a Blimunda 2
Autor článku: Marie Havlíková - 17. 5. 2003
ukázka
Dráty a železo rezaví, plátno se pokrývá plísní, seschlé proutí povoluje, nedokončené dílo nemusí zestárnout, aby se z něho stala ruina. Baltasar dvakrát obešel létající stroj a nebyl s prohlídkou nijak spokojen, hákem na levé ruce prudce zatlačil do kovové kostry, až se železné části navzájem dotkly, aby zjistil, jak jsou odolné, a konstatoval, že málo.
Saramago, José: Baltasar a Blimunda 3
Autor článku: Marie Havlíková - 17. 5. 2003
ukázka
Již se vrátil otec Bartolomeu Lourenço z Coimbry, již je doktorem církevního práva, je stvrzeno jakožto Gusmao jeho podpisové příjmení a my, máme snad my právo nařknout ho, že zhřešil pýchou, mnohem lepší pro naši duši by bylo, kdybychom mu odpustili, vzhledem k důvodům, které měl, nedostatek pokory, tak by nám mohly být odpuštěny naše vlastní hříchy...
Saramago, José: Baltasar a Blimunda 4
Autor článku: Marie Havlíková - 17. 5. 2003
ukázka
O několik měsíců později napsal jeden mnich - konzultor inkvizice - v cenzuře tohoto kázání, že jeho autor v nás vzbudí spíše potlesk než úlek a více obdivu než pochybností.
Saramago, José: Baltasar a Blimunda 5
Autor článku: Marie Havlíková - 17. 5. 2003
ukázka
Povídá se, že království je špatně spravováno, že v něm není žádná spravedlnost, ale ti klevetníci si nevšimli, že spravedlnost v něm je přesně taková, jaká má být, s páskou přes oči, s váhami a s mečem, co bychom víc chtěli, vždyť tkalci museli tu pásku utkat, pak tu máme cejchmistry a mečíře, neustále ucpávající díry...
Saramago, José: Baltasar a Blimunda 6
Autor článku: Marie Havlíková - 17. 5. 2003
ukázka
Zeminu, štěrk, kameny, které střelný prach nebo krumpáč vyrvaly z hloubi skály, to málo vozí ručními kolečky a zaplňují postupně údolí tím, co je vyrváno hoře nebo z nových výkopů.