Knihy

Chůze po dunách

Chůze po dunách

Kateřina Rudčenková

ISBN: 978-80-87429-51-8

Zobrazení:
Rudčenková, Kateřina: Chůze po dunách
Autor článku: Markéta Kittlová - 11. 2. 2014
recenze
Básnířka, prozaička a dramatička Kateřina Rudčenková vydala na konci minulého roku po devíti letech novou sbírku básní. Oproti předchozí sbírce Popel a slast z roku 2004 je Chůze po dunách o poznání tenčí – a po jejím přečtení se nabízí možné vysvětlení, proč tomu tak je: z básní čiší pečlivost, obezřetnost, trpělivé promýšlení.
Rudčenková, Kateřina: Chůze po dunách
11. 2. 2014
ukázka
projdeš červenou krajinou / železitými pláněmi / s pravdou podvědomě uloženou / vedle hlíz jedovatých ocúnů
Rudčenková, Kateřina: Chůze po dunách
Autor článku: Michael Alexa - 11. 2. 2014
recenze
Nová kniha uznávané básnířky Kateřiny Rudčenkové nepochybně je dlouho očekávaná událost. Hned po vydání Chůze po dunách se to v médiích začalo hemžit recenzemi, anotacemi či rozhovory, objevila se i reportáž z křtu v kavárně Fra. Určité rysy sbírky tedy již byly zdůrazněny – a některé snad až příliš – čtenáři i autorkou samotnou.