Knihy

S bubnem na zajíce chodil

S bubnem na zajíce chodil

Bogdan Suceavă

ISBN: 978-80-7432-436-9

Zobrazení:
Suceavă, Bogdan: S bubnem na zajíce chodil
Autor článku: Dora Tichá - 20. 5. 2014
recenze
Román je pevně spjat s Bukureští i některými dalšími rumunskými reáliemi. Nakolik to bude pro české čtenáře zábrana a nakolik klad, se teprve ukáže. Díky překladatelskému úsilí a nadání Jiřího Našince má nyní české publikum možnost nahlédnout do mistrně humorného prorockého chaosu odehrávajícího se jen o pár kilometrů dále na východ, a přece zvláštně blízkého.
Suceavă, Bogdan: S bubnem na zajíce chodil
Autor článku: Jiří Našinec - 20. 5. 2014
ukázka
Ostatní důstojníci sebrali své diplomatky a vyšli z místnosti. Generál se za nimi dlouho díval, pozoroval jejich břicha deroucí se z blůz, jejich úzká čela. Po chvíli ucítil potřebu odvrátit pohled ke stropu. Když v místnosti zůstali jen oni dva, generál se zeptal: „Jak získáváte většinu zpráv z Moisovy sekty, pane plukovníku?“