Knihy

Jak číst romány jako profesor

Jak číst romány jako profesor

Thomas C. Foster

ISBN: 978-80-7294-929-8

Zobrazení:
Foster, Thomas C.: Jak číst romány jako profesor
Autor článku: Jan Lukavec - 15. 6. 2014
recenze
70%
Pro čtenáře, kteří literární teorii neznají, může jít o svižný úvod do tohoto oboru. Pro ty ostatní pak kniha může posloužit ke vtipné rekapitulaci toho, co už znají, či k seznámení s populárními knihami, které jim dosud byly utajeny. A u všech snad může Foster v různé míře prohloubit pochopení čtení uměleckého díla, které sám definuje jako „kombinaci testosteronu, životních zkušeností, nejistoty, mužského ega, estetického posuzování a šestého smyslu (nebo nesmyslu)“.