Knihy

Žalmové neb Zpěvové svatého Davida

Žalmové neb Zpěvové svatého Davida

Tomáš Matějec

ISBN: 978-80-260-5681-2

Zobrazení:
Matějec, Tomáš (ed.): Žalmové neb Zpěvové svatého Davida
Autor článku: Kateřina Smyčková - 17. 8. 2014
recenze
80%
Strejcovo přebásnění žalmů vyšlo poprvé v Kralicích roku 1587 a stejně jako jeho francouzský a německý protějšek je provázela velká obliba, jež nezanikla ani s nástupem pobělohorské rekatolizace.