Knihy

Tajemství doktora Honigbergera

Tajemství doktora Honigbergera

Mircea Eliade

ISBN: 80-7021-023-0

Zobrazení:
Eliade, Mircea: Tajemství doktora Honigbergera
Autor článku: Tamara Mikulová - 3. 9. 2014
recenze
Tajomstvo doktora Honigbergera aj Noci v Šúrámpure možno považovať za Eliadeho najautobiografickejšie texty v rámci celej jeho fantastickej literatúry. Napriek tomu bolo by falošnou stopou brať ich doslovne, pretože Eliadeho biografia sa tu odráža práve v spirituálnej rovine, texty sprostredkúvajú jeho duchovnú skúsenosť.