Knihy

V hlavní roli text. Podoby a proměny scénického čtení

V hlavní roli text. Podoby a proměny scénického čtení

Daniela Jobertová

ISBN: 978-80-7331-307-4

Zobrazení:
Jobertová, Daniela (ed.): V hlavní roli text. Podoby a proměny...
Autor článku: Hana Strejčková - 17. 9. 2014
recenze
Odborná publikace V hlavní roli text: Podoby a proměny scénického čtení nahlíží z mnoha úhlů na fenomén scénického čtení. Autoři příspěvků, jak teoretici, dramaturgové, režiséři, divadelní tvůrci a aktéři, tak příznivci či odpůrci scénického čtení, ve svých studiích nastínili jeho vývoj po roce 1989 do současnosti, pojmenovali jeho přínosy i úskalí, shrnuli zkušenosti z praxe.