Knihy

Haiku i haiku mistrzów

Haiku i haiku mistrzów

Ryszard Krynicki

ISBN: 978-83-61298-55-7

Zobrazení:
Krynicki, Ryszard: Haiku i haiku mistrzów
Autor článku: Michael Alexa - 6. 10. 2014
recenze
Pro Krynického je příznačná tendence ke zkracování básní i knih a k prostotě výrazu. Pokud ve své knižní prvotině Rodný list psal rozevláté, komplikované tzv. „rozkvétající básně“, plné apelu a hněvivého tónu ve snaze pojmenovat realitu přímo, v posledních sbírkách se Krynického básně rozvíjejí do podoby meditativní, tiché, filozofické a velmi stručné poezie, za niž si autor vysloužil přízvisko „mlčící básník“.