Knihy

Knihy kupovati

Knihy kupovati

Jiří Trávníček

ISBN: 978-80-200-2404-6

Zobrazení:
Šimeček, Zdeněk; Trávníček, Jiří: Knihy kupovati
Autor článku: Jan Lukavec - 2. 11. 2014
recenze
80%
Kniha, která čtenáře seznamuje s knižním trhem v českých zemích od jeho úplných počátků až do současnosti, od mnicha Chrabra, který v 10. století psal obranu slovanského písma, až k současným elektronickým čtečkám. A kterou musíte mít, pokud chcete mít přehled o stavu současného knižního trhu i tom, jak se k němu dospělo.
Šimeček, Zdeněk; Trávníček, Jiří: Knihy kupovati
Autor článku: Jiří Trávníček - 2. 11. 2014
ukázka
První fáze představuje první pololetí roku 1990 a mohli bychom ji nazvat liberalizační. Trh se nesmírně rozšiřuje, překotně se zakládají nová nakladatelství, přičemž první soukromé nakladatelství (Paseka) bylo zaregistrováno už v prosinci 1989. Prodej knihy, vedle měnící se podoby novin a časopisů, je prvním výrazným znakem změn. Typickými prodejními místy jsou stánky, podchody metra, nádražní haly, někde se dokonce prodává přímo z kufru dodávek...
Šimeček, Zdeněk; Trávníček, Jiří: Knihy kupovati…
Autor článku: Jovanka Šotolová - 20. 11. 2014
recenze
80%
Statistická data, fundované komentáře, ale i zábavné detaily o tom, jak v průběhu dějin byly a (ne)jsou knihy důležité, jak se vyrábějí a šíří nebo zda se dá na podnikání s četbou vydělat a že při tom také lze skončit ve vězení. Které knihy se čtou povinně a o jaké čtenáři nejvíc stojí: publikace Dějiny knižního trhu v českých zemích nabízí mnohem víc, než může titul naznačit.