Knihy

immeer

immeer

Henriette Vásárhelyi

ISBN: 9783908777939

Zobrazení:
Vásárhelyi, Henriette: immeer
Autor článku: Marie Voslářová - 3. 12. 2014
recenze
50%
Smrt nejbližšího přítele – stručně řečeno, právě o ní pojednává román immeer německo-švýcarské spisovatelky Henriette Vásárhelyi. Tragický, do sebe zahleděný příběh o bolesti je psaný bez humoru, zato však poetickým, občas nečekaně hravým jazykem. Jeho vypravěčka však bohužel neožívá v textu natolik, abychom oplakali celkem předvídatelný konec příběhu.
Vásárhelyi, Henriette: immeer
Autor článku: Marie Voslářová - 3. 12. 2014
ukázka
Když přecházím ulici u parkoviště a vybíhám po pěšince mezi dunami na pláž, když se chytám za patu a zouvám si botu, poskakuju a stahuju si i tu druhou, vidím jenom Janovu kštici a šíji. Zatímco svazuju tkaničky k sobě a věším si boty na tašku, jsem od Jana, jen co by kamenem dohodil, a v tu chvíli se ke mně otočí a mlčky zamává.