Knihy

Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity

Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity

Martin C. Putna

ISBN: 978-80-7429-534-8

Zobrazení:
Putna, Martin C.: Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity
Autor článku: Martin C. Putna - 6. 2. 2015
ukázka
S rozkladem komunistického režimu na sklonku osmdesátých let začíná v Rusku, na Ukrajině, v Bělorusku a na celém území bývalého impéria současnost.
Putna, Martin C.: Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity...
31. 3. 2015
recenze
Chcete pochopit Rusko? Přemýšlejte o Čingischánově Mongolsku. Mongolové přeťali spojení Ruska s Evropou právě v době, kdy se začala mohutně vyvíjet evropská kultura a vzdělanost. Fatální důsledky tohoto dávného rozštěpení nás pronásledují dodnes a jsou jedním z důvodů současného otevřeného střetu mezi Ruskem a Západem. Ale pokud by čtenáře geopolitika a poněkud krvavá přítomnost nezajímala, užije si tuto knihu jako fascinující přehlídku ruských dějin, jež jsou s kulturou a náboženstvím propojeny