Knihy

Škvíry

Škvíry

Marka Míková

ISBN: 978-80-257-1311-2

Zobrazení:
Míková, Marka: Škvíry
Autor článku: Jitka Zítková - 5. 3. 2015
recenze
80%
Nepříliš rozsáhlá próza nazvaná jednoduše Škvíry je vyprávění s mnoha významy a zároveň s jediným. Tím je touha dítěte pochopit nepřítomnost matky. Marka Míková ve své knížce využívá postupů, které jsou založeny na slévání fantazie, reality i vzpomínek, na dynamickém ději vyprávěném živým jazykem. Zřetelná hranice mezi realitou a fantazií je však v příběhu pouze zdánlivá.