Knihy

Hagibor

Hagibor

Milena Slavická

ISBN: 978-80-7215-476-0

Zobrazení:
Slavická, Milena: Hagibor
Autor článku: Barbora Grečnerová - 17. 3. 2015
recenze
70%
Polozapomenuté místo jménem Hagibor na pomezí Strašnic a Vinohrad je nositel dějinné paměti, zároveň má však roli symbolickou. Je to místo vyhoštění a právě to je ústřední téma knihy Mileny Slavické. Pozornost autorka směřuje na ženy a způsob, jakým se napříč generacemi vyrovnávají s pocitem vykázání a samoty plynoucí především z absence mužů – partnerů, ale také otců.