Knihy

…a nezabudni na labute!

…a nezabudni na labute!

Peter Juščák

ISBN: 978-80-8101-819-0

Zobrazení:
Juščák, Peter: …a nezabudni na labute! (in Romboid)
30. 4. 2015
recenze
Osud mladé ženy, kterou ze Slovenska na základě nepodloženého obvinění a absurdního, rychlého vojenského soudu odvlekli do gulagu, nepochybně představuje přitažlivé, velké, ale i tíživé a z hlediska autorského ztvárnění nesmírně náročné téma. Je to próza hluboká, mnohovrstevnatá, v ideovém plánu bohatá. Jedna z nejvýznamnějších uměleckých výpovědí posledních dvou desetiletí.