Knihy

Cesta do psí mysli

Cesta do psí mysli

John Bradshaw

ISBN: 978-80-7428-235-5

Zobrazení:
Bradshaw, John: Cesta do psí mysli. Co psi cítí, jak myslí,...
Autor článku: Jan Lukavec - 12. 5. 2015
recenze
80%
Jak psi vnímají svět kolem sebe? Jsou například schopni skutečně prožívat pocity viny či žárlivosti? Je pravda, že jsou vydáni na milost a nemilost svým emocím? Tím vším se John Bradshaw zabývá ve své knize. Někdy mu nezbývá, než poctivě přiznat, že toho o vnitřním světě psů nevíme mnoho. I tak ale kniha přináší průměrně informovanému čtenáři velkou dávku poznatků, které vycházejí z četných a mnohdy sofistikovaných experimentů, jež byly se psy prováděny.
Bradshaw, John: Cesta do psí mysli. Co psi cítí, jak myslí,...
12. 5. 2015
ukázka
Na rozdíl od jiných psovitých mají domácí psi rovněž příležitost učit se od lidí. Těsná spolupráce, která může vzniknout mezi člověkem a psem, naznačuje, že domestikace pravděpodobně tyto aspekty psí inteligence ještě zlepšila.