Knihy

A kde byl Bůh...?

A kde byl Bůh...?

Jan Jelínek

ISBN: 978-80-7485-045-5

Zobrazení:
Jelínek, Jan: A kde byl Bůh...?
Autor článku: Zdeněk A. Eminger - 15. 6. 2015
recenze
Každé ze svědectví, která zaznamenal Jan Jelínek, je důvodem, aby nic z toho, co předcházelo a provázelo šoa, nebylo zapomenuto. Archivy filmových a zvukových nahrávek, stejně jako písemná vyznání upadnou snadno do zapomnění, nestanou-li se předmětem našeho vlastního přemýšlení, úvah a dialogů.