Knihy

Germanizovat a vysídlit

Germanizovat a vysídlit

Detlef Brandes

ISBN: 978-80-7260-310-7

Zobrazení:
Brandes, Detlef: Germanizovat a vysídlit
Autor článku: Martin Liška - 6. 7. 2015
recenze
70%
Historik Detlef Brandes, jeden z mála zahraničních badatelů, kteří se o českou historii nejen zajímají, ale dokonce neváhali se kvůli jejímu studiu i naučit česky, se v této publikaci zaměřil blíže na plány na poněmčení protektorátního prostoru a představuje několik koncepcí germanizační politiky, které byly svého času ve hře. Přispívá tak svou troškou k lepšímu a plastičtějšímu porozumění existence Protektorátu Čechy a Morava jako historického fenoménu.