Knihy

Život mimo kategorie

Život mimo kategorie

John Bok

ISBN: 978-80-257-1431-7

Zobrazení:
Bok, John; Novák, Jan: Život mimo kategorie: rozhovor Jana Nováka...
Autor článku: Jan Lukavec - 24. 8. 2015
recenze
60%
Kniha funguje především v momentech, kde nabízí průhled do každodennosti muže, který byl za každého režimu v opozici. Je to ukázka, že „po svém“ se dá žít v každé době, ale za nemalou cenu; v tomto smyslu svazek plně odpovídá názvu. Druhou stranou mince jsou Bokovy přehnaně jednoznačné názory: snadno je připraven zatratit všechny, kteří neodpovídají jeho představě o čistotě a bezúhonnosti. I takovým nepříjemným hlasům „nepoddajných“ by však společnost měla být schopna naslouchat.