Knihy

The mythical zoo

The mythical zoo

Boria Sax

ISBN: 978-1468307207

Zobrazení:
Sax, Boria: The mythical zoo
Autor článku: Jan Lukavec - 4. 10. 2015
recenze
90%
Jak se vyvíjelo vnímání zvířat u našich předků? Jaké místo zaujímali v mýtech a co z těchto významů přetrvává dodnes? Český čtenář musí dílčí odpovědi na tyto otázky hledat roztroušené v mnoha odlišných knihách. Jiná je pochopitelně situace na zahraničním knižním trhu.