Knihy

Jiříkovy starosti o minulost

Jiříkovy starosti o minulost

Jan Faktor

ISBN: 978-80-259-0091-8

Zobrazení:
Faktor, Jan: Jiříkovy starosti o minulost
Autor článku: Jakub Ehrenberger - 1. 11. 2015
recenze
90%
Chvalozpěvy na obálkách či v anotacích knih zpravidla klamou tělem. V případě románu Jana Faktora Jiříkovy starosti o minulost, obsáhlé „generační výpovědi o normalizační době“, to však neplatí. Skutečně se jedná o „i v rámci české literatury naprosto ojedinělý“ literární počin, o kterém se zcela jistě bude mluvit i s odstupem několika let.