Knihy

V obecném zájmu

V obecném zájmu

Pavel Janáček

ISBN: 978-80-200-2491-6

Zobrazení:
Wögerbauer, Michael et al.: V obecném zájmu
13. 12. 2015
ukázka
Přítomná kniha je příliš rozsáhlá na to, aby ji každý uživatel četl od začátku do konce. Zároveň je do takové míry jednotně koncipovaná, že pokus o její soustavnou četbu nepochybně stojí za to.
Wögerbauer, Michael et al.: V obecném zájmu
Autor článku: Jan Lukavec - 13. 12. 2015
recenze
90%
Kniha je cenným příspěvkem nejen k dějinám domácí cenzury, ale i k vývoji české literární kultury. Zajímat by měla nejen zájemce o dějiny české literatury, ale i ty, které přitahují obecné otázky svobody slova. A také dilemata svobodné společnosti, která musí řešit otázku ochrany sebe sama před uměle vyvolávanými projevy nenávisti.