Knihy

Sacher-Masoch

Sacher-Masoch

Bernard Michel

ISBN: 978-80-7438-135-5

Zobrazení:
Michel, Bernard: Sacher-Masoch
Autor článku: Jan Lukavec - 1. 2. 2016
recenze
80%
K některým autorovým tvrzením můžeme mít drobné výhrady. Celkově si ale české vydání knihy zasluhuje chválu: přibližuje nám osobnost, která byla všestrannější a měla s českým prostředím společného více, než se u nás obyčejně soudí.