Knihy

Čarodějova zahrada

Čarodějova zahrada

Géza Csáth

ISBN: 978-80-87792-15-5

Zobrazení:
Csáth, Géza: Čarodějova zahrada
Autor článku: Táňa Mohelníková - 18. 2. 2016
recenze
Tragická postava maďarské literatury Géza Csáth (1887–1919) se představuje českému čtenáři pozoruhodnou sbírkou povídek. Ve svých symboly nabitých textech zobrazuje nešťastné hrdiny pohybující se zčásti ve snovém světě a zčásti v syrové realitě vlastní existence, z níž se, každý po svém, pokouší vymanit. Zdařile tak demonstruje frustrující atmosféru urbánního prostředí přelomu 19. a 20. století a zachycuje lidské trápení v jeho nejfatálnějších podobách.
Csáth, Géza: Čarodějova zahrada
Autor článku: Jan M. Heller - 18. 2. 2016
studie
Dne 11. září 1919 se na nově vytyčené demarkační linii mezi Maďarskem a Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců objevil mladý muž, který se dožadoval průchodu, neboť měl namířeno do Budapešti. Po krátké strkanici a výměně názorů se srbskými pohraničníky spolkl smrtelnou dávku pantoponu a na místě zemřel.
Csáth, Géza: Čarodějova zahrada
Autor článku: Lenka Kubelová - 18. 2. 2016
ukázka
Nenávidím žáby. Všechna zvířata mám rád, vím, že co do vznešenosti jsou si všechny výtvory přírody rovné, jen k žábám prostě cítím nepřekonatelný odpor.