Knihy

Žurnalistika a společnost

Žurnalistika a společnost

Denis McQuail

ISBN: 978-80-246-3093-9

Zobrazení:
McQuail, Denis: Žurnalistika a společnost
Autor článku: Jan Lukavec - 18. 4. 2016
recenze
60%
V knize se dočteme, že transformace české společnosti a zdejšího tisku zůstává na půli cesty, a autor nabízí aparát, jak naši situaci pojmenovat. V tomto smyslu jde ale o neveselé čtení: od Babišových akvizic významných listů (a nedávno akvizic čínských) to vypadá, že se od McQuailova ideálu autonomní žurnalistiky sledující obecný prospěch celé země opět vzdalujeme.