Knihy

Academia 1966–2016: Výroční sborník s kompletní bibliografií

Academia 1966–2016: Výroční sborník s kompletní bibliografií

ISBN: 978-80-200-2548-7

Zobrazení:
Academia 1966–2016: Výroční sborník s kompletní bibliografií
Autor článku: Jan Lukavec - 17. 4. 2016
recenze
70%
Jak už tomu bývá v pamětních spisech podobného typu, i tento v některých aspektech snad drobně přehání. Celkově ale zevrubně mapuje a z vybraných úhlů pohledu detailně nasvěcuje činnost nakladatelství, které si chválu nesporně zaslouží.
Academia 1966–2016: Výroční sborník s kompletní bibliografií
17. 4. 2016
ukázka
Není to tak dávno – před pouhým desetiletím – co autoři a redaktoři z akademických ústavů zoufale hledali příležitost k uplatnění svých náročnějších vydavatelských podniků v soukromých nakladatelstvích.