Knihy

Město jeden kámen

Město jeden kámen

Ladislav Zedník

ISBN: 978-80-7272-734-6

Zobrazení:
Zedník, Ladislav: Město jeden kámen
Autor článku: Michaela Kašičková - 11. 5. 2016
recenze
80%
Ze Zedníkovy sbírky přímo křičí autorovo absolutorium geologie a paleontologie na Přírodovědecké fakultě UK. Je to křik působivý a půvabný.