Knihy

Na rozhraní: Krize a proměny současného světa

Na rozhraní: Krize a proměny současného světa

Miroslav Bárta

ISBN: 978-80-7429-357-3

Zobrazení:
Bárta, Miroslav; Foltýn, Otakar; Kovář, Martin: Na rozhraní:...
Autor článku: Jan Lukavec - 2. 2. 2017
recenze
60%
Kniha obsahuje množství argumentačně solidně podložených studií. Místy však je přehnaně mentorská a přináší i tvrzení, jež si zaslouží vážnou diskusi, či přímo polemiku.