Knihy

A co to má co dělat se mnou?

A co to má co dělat se mnou?

Sacha Batthyany

ISBN: 978-80-7491-779-0

Zobrazení:
Batthyany, Sacha: A co to má co dělat se mnou?
Autor článku: Jakub Ehrenberger - 29. 5. 2017
recenze
60%
Švýcarský novinář Sacha Batthyany vyrůstal s vědomím, že jeho šlechtičtí předkové spoluutvářeli dějiny. Když mu ale jednoho dne na pracovním stole přistál článek o válečném masakru zhruba sto osmdesáti Židů poblíž zámku Rechnitz, musel svůj vlažný vztah k rodinné historii radikálně přehodnotit. Nepříjemné zjištění mu totiž nedalo spát.