Knihy

Žena v dějinách křesťanství

Žena v dějinách křesťanství

Hans Küng

ISBN: 978-80-7429-808-0

Zobrazení:
Küng, Hans: Žena v dějinách křesťanství
Autor článku: Zdeněk A. Eminger - 11. 6. 2017
recenze
90%
Jedna z nejprogresivnějších prací o postavení ženy v katolické církvi. Obsahuje teologické úvahy o proměně vztahu k ženám napříč staletími, nechybí ani kritika současného stavu a formulace konkrétních reformních cílů.