Knihy

Tajný deník Hendrika Groena: 83 ¼ roku

Tajný deník Hendrika Groena: 83 ¼ roku

Hendrik Groen

ISBN: 978-80-7505-688-7

Zobrazení:
Groen, Hendrik: Tajný deník Hendrika Groena: 83 ¼ roku
Autor článku: Magda de Bruin Hüblová - 10. 7. 2017
recenze
40%
Severoamsterodamský senior Hendrik Groen si podmanil srdce nejednoho čtenáře (i dosavadního nečtenáře) doma i v cizině. Jeho deník stojí na dvou pilířích: vtipném jazyku a nesčetných narážkách na nizozemské reálie. Nenáročná četba tedy klade řadu překladatelských nástrah. Podařilo se přenést ducha originálu i do češtiny?