Knihy

Allemaal willen we de hemel

Allemaal willen we de hemel

Els Beerten

ISBN: 9789045106199

Zobrazení:
Beerten, Els: Allemaal willen we de hemel
Autor článku: Pavla Marková - 5. 10. 2017
ukázka
Vlámský literární fond (VFL) vypisuje každoročně překladatelský projekt na podporu propagace vybraných vlámských titulů v zahraničí. Jeho cílem je získat pro titul nakladatele. V roce 2017 se projektu zúčastnila i česká překladatelka Pavla Marková. VFL finančně podpořil úryvek z románu Els Beertenové Allemaal willen we de hemel v jejím překladu.
Beerten, Els: Allemaal willen we de hemel
Autor článku: Anna Krýsová - 5. 10. 2017
recenze
80%
V příběhu tří dospívajících sourozenců a jejich kamaráda z druhé světové války se vlámská spisovatelka Els Beerten zamýšlí nad morálními dilematy: dobrem a zlem, hrdinstvím a zbabělostí, věrným přátelstvím a zradou. Zaznamenává nejrůznější odstíny a nejednoznačnosti lidského chování v kritické situaci, hodnocení se však brání. Kdo to nezažil, nemá nárok soudit.