Knihy

Žena prchá před zprávou

Žena prchá před zprávou

David Grossman

ISBN: 978-80-204-2410-5

Zobrazení:
Grossman, David: Žena prchá před zprávou
Autor článku: Marie Voslářová - 10. 10. 2017
recenze
80%
Na podkladu syžetu cesty po Galileji autor rozkrývá okolnosti života hlavní hrdinky – ženy, jež se snaží vyhnout špatné zprávě, která, jak se obává, jednou přijde. Mohlo by se zdát, že se Grossman ve své knize pokusil zpracovat až příliš mnoho témat najednou: komplikované milostné vztahy svých hrdinů, válku jako součást každodenního života obyvatel Izraele, radosti i trápení rodičovství. Ve skutečnosti by ale jedno bez druhého nefungovalo.